Дати и теми за провеждане на обучителни срещи

Срещите ще се провеждат от 17:00 до 19:00 във Microsoft Teams – група помощ за електронно обучение
Алтернативно във видеоконферентна връзка на адрес:
https://meet.jit.si/tuvarna_elearning
За всяка от датите във форума има създадена тема. Всеки задал предварително своят въпрос там ще получи отговор преимуществено.
Благодарим ви!

08 Септември 2020г. – Опознаване на Мудъл, базови интеракции – влизане в системата, персонализиране на началната страница, намиране на курсовете които водим, списъци със студенти.

10 Септеври 2020г. – Работа с ресурси, създаване на лекции, запознаване с различните медийни формати които можем да ползваме в лекциите.

15 Септември 2020г. – Създаване на въпроси директно през Мудъл, създаване на тестове, създаване на задания. Запознаване с шаблонът за импортиране на въпросни банки от Word файл.

17 Септември 2020г. – Работа с електронни дневници – автоматично/ръчно оценяване, редактиране на автоматични оценки.

22 Септември 2020г. – Работа с модула за импортиране на въпросни банки от Word файлове.
Работа със браузър за провеждане на изпити Safe Exam Browser.
Мултимедийно съдържание чрез H5P

24 Септември 2020г. – Ден за свободни въпроси и обобщения.